Tin tức

Câu hỏi trồng cây thủy sinh toàn chết

Câu hỏi trồng cây thủy sinh toàn chết

phothuysinh 14/10/2017 0
CÂU HỎI LỚN TRỒNG CÂY THỦY SINH TOÀN CHẾT?Trong quá trình chơi Thủy sinh, trong đó có một vấn đề mà tôi và nhiều người tự hỏi đó là “tôi trồng cây thủy sinh toàn chết?' hoặc là 'Sao cây thủy sinh tôi ...
Chi tiết