Tin tức

Những câu hỏi khi chơi đá thủy sinh

Những câu hỏi khi chơi đá thủy sinh

dungpham 15/09/2014 0
Thường các bạn mới thường có nhiều thắc mắc về đá thủy sinh, xin tổng hợp lại và liệt kê ra để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Phần lớn các loại đá đều có thể chơi hồ thủy sinh được, các loại đá phổ biến ...
Chi tiết