Chế độ bảo mật

NGUYÊN TẮC BẢO MẬT CỦA PHỐ THỦY SINH
Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, Phố Thủy Sinh thực hiện các nguyên tắc sau:
    Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến các nhu cầu mua bán và giao dịch giữa khách hàng và phố thủy sinh.
    Sử dựng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn
    Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu.
    Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật
    Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả nhân viên Phố Thủy Sinh

BẢO MẬT DỮ LIỆU
Mọi thông tin của khách hàng trên PHỐ THỦY SINH được bảo mật theo tiêu chuẩn của giao dịch điện tử

BẢO MẬT TÀI KHOẢN
    Mọi thông tin tài khoản của khách hàng tương tác trên web phố thủy sinh đều được bảo mật mã hóa.
    Không nên ghi thông tin tài khoản ra bất kỳ đâu, mà nên nhớ trong đầu.
    Phố Thủy SInh sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu của tài khoản để đảm bảo chỉ khách hàng là người duy nhất biết mật khẩu đó.

BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Chương trình khuyến mại, tiếp thị: trong các chương trình giải thưởng hoặc khuyến mại (trên mạng, qua điện thoại hoặc tại face Book), Phố Thủy Sinh có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Phố Thủy Sinh có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và thư tay, và có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.