Bể bán cạn

Bể bán cạn


Hiển thị:
Sắp xếp:

Bể bán cạn MIUS

Bể bán cạn của hãng MIUSKính siêu trong khung bể bằng nhựa ABS, đỉnh để có lưới nhôm  thoát khí..