Làm thế nào để vệ sinh nền bể

Tác giả phothuysinh 04/11/2017 0 Bình luận Sản phẩm mới,

Bạn có bể, hồ Thủy sinh, bạn có bể cá, tép và bạn cần vệ sinh bể. Hàng ngày bạn vệ sinh bể như Vệ sinh thành kính vệ sinh các thảm rêu, vệ sinh thức ăn thừa và phân cá thải ra và bạn phải dùng các thiết bị khác nhau để làm việc này. Bây giờ hãy tưởng tượng có 1 thiết bị vệ sinh có thể vừa vệ sinh rêu bám thành kính bể vừa vệ sinh được đám thức ăn thừa phân cá dưới nền, các lá cây thối rữa gây mất thẩm mỹ cho bế của bạn Thiết bị này có thể chạy bằng Pin và điện.

Phố Thủy Sinh xin trân trọng giới thiệu với bạn Thiết bị vệ sinh bể chạy Pin và chạy Điện thế hệ tiên tiến Đầu tiên của giới Thủy Sinh.  Chi tiết Thiết bị tại đây

Nội dung