Hướng dẫn sử dụng bình keo tạo cảnh bán cạn

Tác giả phothuysinh 09/12/2017 0 Bình luận Hướng dẫn,Sản phẩm mới,

Sử dụng bình keo bọt tạo cảnh

Bước 1:

  • Lắc bình theo chiều đứng ( trên dưới / dưới trên ) để cho keo trong bình đều sau khi bơm keo ra sẽ có mầu sắc đều mầu hỗn hợp .

Bước 2:

  • Lắp vòi phun hoặc súng bắn keo vặn ren theo chiều kim đồng hồ

Bước 3:

  • Phun keo tạo bọt, để thẳng đứng bình, đít bình hướng lên trên, rồi bóp cò để phun
  • Phun 30% mỗi lần tạo cảnh tránh phun nhiều, dầy quá gây nặng keo chưa kịp khô sẽ chảy rơi
  • Sau 60 phút thì phun đợt 2
  • Có thể độn các thanh tre để cố định phần keo bọn đã tạo
  • Sau khi tạo cảnh xong để tối thiểu 60 phút để keo khô.

Nội dung